Privacybeleid

Supreme Petfoods Ltd begrijpt dat uw privacy en hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt, belangrijk voor u is. We respecteren en waarderen de privacy van iedereen die de website https://supremepetfoods.com/nl/ (“onze site”) bezoekt en verzamelen en gebruiken alleen uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid. Alle persoonlijke gegevens die we verzamelen, worden alleen gebruikt zoals wettelijk is toegestaan.

Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door en zorg ervoor dat u het begrijpt.

1. Informatie over ons

Onze site is eigendom van en wordt beheerd door Supreme Petfoods Ltd, een naamloze vennootschap geregistreerd in het VK onder bedrijfsnummer 1599755. Vestigingsadres: Supreme Petfoods, Stone Street, Hadleigh, Suffolk, IP7 6DN.

2. Wat valt onder dit beleid?

Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op uw gebruik van onze site. Onze site kan links naar andere websites bevatten. Houd er rekening mee dat we geen zeggenschap hebben over hoe uw gegevens worden verzameld, opgeslagen of gebruikt door andere websites en we raden u aan om het privacybeleid van dergelijke websites te controleren voordat u gegevens aan hen verstrekt.

3. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden gedefinieerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-verordening 2016/679) (de AVG) en de Wetgeving op het gebied van de gegevensbescherming 2018 (gezamenlijk de Wetgeving op het gebied van de gegevensbescherming) als “alle informatie met betrekking tot een identificeerbare persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar een identificatie’’.

Persoonsgegevens zijn, in eenvoudiger bewoordingen, alle informatie over u waarmee u kunt worden geïdentificeerd. Persoonsgegevens omvatten voor de hand liggende informatie zoals uw naam en contactgegevens, maar ook minder voor de hand liggende gegevens zoals identificatienummers, elektronische locatiegegevens en andere online identificatiegegevens.

4. Wat zijn mijn rechten?

Volgens de AVG heeft u de volgende rechten, die we altijd zullen proberen na te leven:

Neem voor meer informatie over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens of het uitoefenen van uw rechten zoals hierboven beschreven, contact met ons op via de details in Deel 10.

Het is belangrijk dat uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date worden gehouden. Als iets in de persoonlijke gegevens die we over u hebben verandert, moet u ons op de hoogte stellen, zodat wij deze kunnen bijwerken.

U kunt ook meer informatie over uw rechten verkrijgen bij het Britse Information Commissioner’s Office of uw plaatselijke Citizens Advice Bureau (adviesbureau voor burgers).

Als u een reden tot klagen heeft over ons gebruik van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Information Commissioner’s Office. We zouden echter graag de gelegenheid willen krijgen om uw kwestie zelf op te lossen, dus neem eerst contact met ons op via de details in Deel 10.

5. Welke persoonlijke gegevens verzamelt u en hoe?

Behoudens het volgende verzamelen wij geen persoonlijke gegevens van u. We plaatsen geen cookies op uw computer of apparaat, noch gebruiken we andere middelen om gegevens te verzamelen.

Onze site verzamelt automatisch bepaalde informatie, waaronder uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en bepaalde andere niet-persoonlijke gegevens over uw computer of apparaat, zoals uw type besturingssysteem of versie, en weergaveresolutie.

Als u ons een e-mail stuurt, kunnen we uw naam, e-mailadres en andere informatie verzamelen die u aan ons wilt verstrekken. Voor de doeleinden van de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn wij als gegevensbeheerder verantwoordelijk voor dergelijke persoonlijke gegevens.

De wettelijke grondslag van de wetgeving inzake gegevensbescherming van ons gebruik van deze gegevens, is Artikel 6(1)(f) van de AVG, dat ons in staat stelt om persoonlijke gegevens te verwerken wanneer dit nodig is voor onze rechtmatige belangen, in dit geval, de juiste werking en functionaliteit van onze site. Als u contact met ons opneemt zoals hierboven beschreven, hebben wij uw toestemming nodig om uw persoonlijke gegevens te gebruiken om contact met u op te nemen. In dit geval is onze wettelijke basis voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens Artikel 6(1)(a) van de AVG, waardoor wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens voor een bepaald doel of bepaalde doeleinden kunnen gebruiken.

6. Hoe gebruikt u mijn persoonlijke gegevens?

Als wij persoonlijke gegevens verzamelen, worden deze veilig verwerkt en opgeslagen en niet langer dan nodig is in het licht van de reden(en) waarvoor ze in eerste instantie werden verzameld. Wij zullen onze verplichtingen nakomen en uw rechten onder de Wetgeving op het gebied van de gegevensbescherming te allen tijde beschermen. Zie Deel 7 hieronder voor meer informatie over beveiliging.

Zoals hierboven vermeld, verzamelen we over het algemeen niet rechtstreeks persoonlijke gegevens van u, maar als u contact met ons opneemt en wij uw persoonlijke gegevens uit uw e-mail halen, kunnen we deze gebruiken om op uw e-mail te reageren. De andere technische gegevens waarnaar hierboven wordt verwezen, zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze site en zullen normaal gesproken niet worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

Alle e-mails met uw persoonlijke gegevens worden uiterlijk 12 maanden na het feit verwijderd en andere persoonlijke gegevens zullen niet langer bewaard worden dan nodig is.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet met derden delen voor andere doeleinden dan opslag op een e-mail- en/of webhostingserver.

7. Hoe en waar bewaart u mijn gegevens?

Wij slaan uw persoonlijke gegevens alleen op in het VK. Dit houdt in dat deze volledig worden beschermd onder de Wetgeving inzake gegevensbescherming.

De beveiliging van persoonlijke gegevens is voor ons cruciaal en om persoonlijke gegevens te beschermen, nemen we de volgende maatregelen:

8. Deelt u mijn persoonlijke gegevens?

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet met derden delen, met uitzondering van de volgende gevallen.
Als wij onderdelen van ons bedrijf of onze activa verkopen, overdragen of fuseren, is het mogelijk dat wij uw persoonlijke gegevens aan een derde partij overdragen. Elke nieuwe eigenaar van ons bedrijf kan uw persoonlijke gegevens blijven gebruiken op dezelfde manier als wij deze hebben gebruikt, zoals gespecificeerd in dit Privacybeleid (d.w.z. om met u te communiceren).

In sommige beperkte omstandigheden kunnen we wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonlijke gegevens, waaronder die van u, met anderen te delen, als wij betrokken zijn bij gerechtelijke procedures of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, een gerechtelijk bevel of instructies van een overheidsinstantie.
Als uw persoonlijke gegevens zoals hierboven beschreven worden overgedragen aan een derde partij, zullen wij stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig, beveiligd en in overeenstemming met uw rechten, onze verplichtingen en de wettelijke verplichtingen van de derde partij, zoals hierboven beschreven in Deel 7.

Als persoonlijke gegevens buiten de EER worden overgedragen, zullen we passende stappen ondernemen om te zorgen dat uw persoonlijke gegevens net zo veilig en beveiligd worden behandeld als binnen het VK en onder de Wetgeving op het gebied van de gegevensbescherming, zoals hierboven is uitgelegd in Deel 7.

9. Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens?

U kunt ons om details en een exemplaar van uw persoonlijke gegevens vragen als u wilt weten welke persoonlijke gegevens we van u hebben (waar deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen). Dit staat bekend als een ‘toegangsaanvraag betrokkene’.

Alle toegangsaanvragen voor betrokkenen moeten schriftelijk worden gedaan en worden verzonden naar het e-mailadres of postadres dat wordt vermeld in Deel 10.

Normaal gesproken worden er voor een toegangsaanvraag betrokkene geen kosten in rekening gebracht. Als uw aanvraag ‘kennelijk ongegrond of buitensporig’ is (als u bijvoorbeeld herhaaldelijk aanvragen indient), kan een vergoeding in rekening worden gebracht om onze administratieve kosten voor het beantwoorden van uw verzoek te dekken.

Wij reageren doorgaans binnen 20 dagen op uw aanvraag om toegang en in ieder geval niet later dan een maand na ontvangst ervan. Normaal gesproken streven we ernaar om binnen die tijd een volledig antwoord te geven, inclusief een kopie van uw persoonlijke gegevens. In sommige gevallen, vooral als uw verzoek ingewikkelder is, kunnen we meer tijd nodig hebben tot maximaal drie maanden vanaf de datum waarop we uw aanvraag hebben ontvangen. U zult volledig op de hoogte gehouden worden van onze vorderingen.

10. Hoe kan ik contact met u opnemen?

Om contact met ons op te nemen over alles wat te maken heeft met uw persoonlijke gegevens en gegevensbescherming, inclusief het indienen van een toegangsaanvraag betrokkene, gebruikt u de volgende gegevens (ter attentie van Matthew Russell).

11. Wijzigingen in dit Privacybeleid

We kunnen deze privacyverklaring in voorkomende gevallen wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de wet verandert, of als we ons bedrijf zodanig veranderen dat deze wijziging de bescherming van persoonsgegevens beïnvloedt.

Alle wijzigingen worden onmiddellijk op onze site geplaatst en u wordt geacht de voorwaarden van het Privacybeleid te hebben aanvaard als u onze site na de wijzigingen voor het eerst gebruikt. We raden u aan om deze pagina regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven. Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 31-10-2020.